Infótár

Az Infobase teljes körű tájékoztatást nyújt - mind az aktuális termékprogram termékeiről, mind a korábbi termékekről és a régebbi eszközökről. Ezen információk közé tartoznak a szerelési utasítások és a CAD-modellek, vagy régebbi eszközök esetében a kompatibilis utódtermékekről szóló információk, amelyeket a Service részleg biztosít.

ELÉRÉS

A vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikke értelmében a különös aggodalomra okot adó vegyi anyagokról szóló (SVHC). (REACH-rendelet) információ a termékekre vonatkozó bejelentési kötelezettség melletti PDF-fájlban a "Dokumentáció" fejezetben található.

Keresés

A leggyorsabb módja a szükséges információk elérésének: egyszerűen adja meg az azonosító számot vagy a termék nevét a keresőmezőbe. Ez az információ a típustáblán található