Hosszan tartó pontosság a kis- és közepessorozat-gyártásban

A szerszámgép pontossága döntően függ attól, mennyire tud alkalmazkodni a gyorsan változó megmunkálási feltételekhez. A nagyoló megmunkálásból a simításba való átmenet jelentősen megváltoztatja a gép mechanikai és termikus terhelését, ami a pontosságot nagymértékben befolyásolhatja. A terhelési állapotok hasonlóan váltakoznak kisebb sorozatok gyártásakor. Az átállások és a rendelésspecifikus megmunkálások miatt ingadozik a hőterhelés, aminek hatása van a pontosságra is.  

Semi-Closed Loop
Az előtoló tengelyek hőfüggő "elcsúszása" meglátszik a felületen

Closed Loop
Az előtoló tengelyek hőmérsékletváltozása nem befolyásolja a felület minőségét 

További információk