Az EnDat megvalósítása

Az EnDat interfész megvalósítása általában négy lépcsőben történik:

• A „Physical Layers“ átültetése; vagyis a Timing, „bits and bytes“, stb.
• Kommunikáció a mód parancsokkal
• A komplexebb folyamatok átültetése, pl. a memóriához való hozzáférés
• Az EnDat kommunikáció beépítése a szabályzási struktúrába a különböző jeladó profilok (abszolút, inkrementális, lineáris, forgó, …) figyelembe vételével 

A megvalósításhoz a HEIDENHAIN-nél különféle segédanyagok állnak rendelkezésre:

• Dokumentáció    
• EnDat Demotool Software
• EnDat Master 

A továbbiakban részletesebb információk következnek az említett segédanyagokról és ezeknek a megvalósítás egyes fázisaiban való alkalmazásáról.

Dokumentáció

EnDat műszaki információ: 
A műszaki információ az EnDat teljesítőképességéről nyújt gyors áttekintést.
Itt megtalálható az EnDat összes fontos jellemzője tömören összefoglalva.

Az EnDat dokumentáció áttekintése

A Gyakori kérdések cím alatt felhasználóink leggyakoribb kérdései és az azokra adott válaszaink találhatók meg.     

 Itt lehet belépni a Gyakori kérdésekhez

Az EnDat specifikáció részletesen tartalmazza a fizikai interfész, a Timing és az átvitt adattartalmak összes adatát. Ezekre az információkra az EnDat interfésznek a követő elektronikában történő megvalósításához van szükség.   

Ha további információkat szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes szakemberével.
 

Application Notes (megjegyzések):
Itt a következő témákban kiegészítő adatok találhatók a specifikációhoz: 

• A mód parancs szekvenciák strukturálása
• Online diagnózis
• Nullapont eltolás
• Inkrementális mérőrendszerek kezelése 
• Megvalósítási példa
• A mód parancsok megvalósítása
• A megvalósítás tesztelése

EnDat tanfolyam:
Az EnDat tanfolyam részletes ismereteket kínál az EnDat interfésszel kapcsolatos megoldásokról

 • EnDat specifikáció 
 • Tájékoztatás a kábelekről és a csatlakozókról 
 • Információk az EnDat Masterről 
 • A mód parancsokkal való kommunikáció gyakorlása EnDat mérőrendszerekkel 
 • Az online diagnózissal, a nullaponteltolással, stb. kapcsolatos információk 

A fenti témákkal kapcsolatos eszmecsere az "EnDat 2.2 kézikönyv" használatával folyik, ami az összes információt (beleértve az EnDat specifikációt is) kompakt formában tartalmazza.Ha további információkat szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes szakemberével.

Ha további információkat szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes szakemberével. 

EnDat demo csomag:
Az EnDat demo csomag egyrészt az EnDat interfész képességeinek szemléltetésére, másrészt az EnDat mérőrendszerekkel mód parancsok segítségével való kommunikációra használható. Az EnDat demo csomag a következőképpen segíti a tervezés folyamatát:

 • az első lépésben a mód parancsokkal való kommunikáció kipróbálható a szabályzókörön kivül 
 • referenciaként használható az EnDat Masternek a szabályzókörbe való integrációja során 
 • mérőrendszerek szervizelhetők az ATS szoftver használatával (link a TI-re az ATS-hez) 
 • Az EnDat demo csomag a következő részekből áll:
  • IK 215 (PCI kártya az EnDat mérőrendszerek csatlakoztatásához) 
  • EQN 1337 (többkódtárcsás forgóadó)
  • csatlakozó kábel: EQN 1337 - IK 215
  • CD a szoftverrel

EnDat Master:
Az EnDat Master végzi a kommunikációt a HEIDENHAIN EnDat mérőrendszereivel. Ez lehetővé teszi a pozíció és kiegészítő információk egyszerű továbbítását a fölérendelt alkalmazások részére. Az EnDat Master integrálható mikrokontrollerbe (µC) vagy FPGA-ba (Field Programmable Gate Array) ill. ASIC-be.

A mikrokontrolleres megoldást általában akkor választják, ha a megcélzott órajel frekvenciák viszonylag alacsonyak. A mikrokontrollerbe való integráláshoz a HEIDENHAIN rendelkezik az EnDat 2.1 mód parancsok implementálásához szükséges példa kóddal; ha erre szüksége van, vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes szakemberével. Jelenleg már vannak integrált EnDat mastert tartalmazó mikrokontroller alapú alkalmazások is, például a Texas Instruments-től, a Renesas-tól vagy a Hilschertől. További információk az "EnDat master" fejezetben olvashatók. 

Az FPGA-ba ill. az ASIC-be való integrálást akkor választják, amikor a tisztán soros adatátvitelt magas átviteli frekvenciával kívánják megvalósítani. Az FPGA-ba ill. az ASIC-be való integrálásra többféle lehetőség van; a következő grafika különféle EnDat master basic változatait mutatja blokkdiagramban:

 • EnDat Master Basic
 • EnDat Master Reduced (csak EnDat Protocol Machine )
 • EnDat Master Light (csak EnDat Protocol Machine )

EnDat Master Basic:
Az EnDat 2.2 interfész követő elektronikába való implementálásához a tisztán soros adatátvitel miatt Master-ként elegendő egy FPGA vagy ASIC.

Az EnDat master integrálásának egyszerűsítése a későbbi elektronikában egy EnDat master soft macro-val (EnDat Master Basic) került kifejlesztésre a következő jellemzőkkel.

 • Lezárt kód-blokk, amit a HEIDENHAIN alaposan kipróbált. 
 • Tesztvektorok biztosítják a kód-blokk implementálását. 
 • Rövid „Time-to-market“-re lett méretezve. 
 • A HEIDENHAIN összes EnDat mérőrendszeréhez használható. 

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes munkatársával.

EnDat Master Reduced:

 • Ebbe csak tisztán az EnDat működés (EnDat Protocol Machine) van integrálva. 
 • A HEIDENHAIN összes EnDat mérőrendszeréhez használható. 
 • „Time-to-market“: az EnDat Master Basic-dal összehasonlítva kevésbé jó, mert további teszteket igényel.
 • A kód komfortos kezeléséhez további támogatás vagy egy mikrokontroller interfész nem áll rendelkezésre. 
 • A korlátozott funkciók miatt a kód mérete kisebb, mint az EnDat Master Basic esetében. 
 • A kód csak alkalmazási példa keretei között lett tesztelve. 
 • Rövidített dokumentáció rendelkezésre áll. 

Ha további információkra van szüksége az EnDat Master Reduced alkalmazásáról, vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes munkatársával. 

EnDat Master Light:

 • VHDL példa-kód, ami csak egy részét fedi le az EnDat funkcióknak. 
 • Csak abszolút EnDat mérőrendszerekhez használható, inkrementális és elemes-memóriás mérőrendszerekhez nem. 
 • „Time-to-market“: az EnDat Master Basic-dal összehasonlítva kevésbé jó, mert további teszteket igényel.
 • Csak a pozícióérték továbbítása történik meg tisztán soros üzemmódban, a kiegészítő EnDat információké viszont nem. 
 • A kód komfortos kezeléséhez további támogatás vagy egy mikrokontroller interfész nem áll rendelkezésre. 
 • A kód mérete jelentősen kisebb, mint a Basic és a Reduced változatoké. 
 • A kód csak alkalmazási példa keretei között lett tesztelve. 
 • Rövidített dokumentáció rendelkezésre áll (csak angolul). 

Ha további információkra van szüksége az EnDat Master Light alkalmazásáról, vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN illetékes munkatársával.

A megvalósítás lépései és a kapcsolódó segédanyagok

1. lépés

A Physical Layers átültetése 

Az EnDat specifikáció pontos leírást ad az időzítésről valamint a "bitekről és bájtokról". Az EnDat specifikációk segítenek a teljes megvalósítás végrehajtásában. Javasoljuk, hogy az "EnDat master" részben leírt megoldások egyikét használják. Az egyik ilyen megoldás csökkenti a piacra kerülési időt és biztosítja a hibamentes kommunikációt. Ugyanakkor minimalizálja a teszteléshez szükséges időt.

2. lépés

Kommunikáció a mód parancsok használatával 

A vezérlő és az EnDat mérőrendszer közötti kommunikáció a mód parancsokon alapszik. A megvalósítás második lépésében a mód parancsokkal lehet kialakítani az alap-kommunikációt a mérőrendszerrel. A HEIDENHAIN-nél megrendelhető a Demotool szoftver, amivel az egyes mód parancsok elküldhetők a mérőrendszernek. A mód parancsok és az EnDat Master Softmacro alapos kipróbálásához a felhasználó egyszerűen telepíthet egy „low level“ szoftvert. A kommunikáció az egyszerű regiszter-hozzáféréseken alapul.

3. lépés

A komplexebb folyamatok átültetése, pl. a memóriához való hozzáférés

A megvalósítás harmadik lépésében több mód parancs együttes küldését tartalmazó folyamatokra van szükség. Ezekkel a folyamatokkal lehet bonyolultabb feladatokat, mint pl. a memóriához való hozzáférés, megoldani. Az EnDat specifikáció melléklete tartalmaz olyan folyamatábrákat, amelyek részletesen ismertetik a szükséges lépéseket.

4. lépés

Az EnDat kommunikáció beépítése a szabályzási struktúrába 

A megvalósítás utolsó lépéseként a folyamatokat be kell illeszteni a szabályzási struktúrába a különböző jeladó profilok (abszolút, inkrementális, lineáris, forgó, …) figyelembe vételével.